Semalt: Kërcënimet në internet që mund të mos dini rreth

Produktet tradicionale të sigurisë zakonisht funksionojnë kundër kërcënimeve të njohura. Pasi të njohin diçka që mund të jetë potencialisht e rrezikshme për një faqe në internet, ata menjëherë marrin masa kundër tij. Kriminelët në internet janë të vetëdijshëm për këtë fakt dhe përpiqen të investojnë më shumë për të zhvilluar programe të reja që kryejnë sulme që nuk njihen nga këto sisteme. Oliver King, Menaxheri i Suksesit të Klientëve në Semalt , përshkruan më poshtë temat më të përhapura në internet për të cilat duhet t'i kushtoni vëmendjen tuaj.

Kërcënimet e ricikluara

Kërcënimet e ricikluara janë relativisht të lira pasi kriminelët në internet riciklojnë vetëm kode të vjetra të përdorura për të sulmuar organizatat. Ata përfitojnë nga fakti që produktet e sigurisë kanë memorie të pamjaftueshme. Ekspertët e sigurisë janë të detyruar të japin përparësi në kërcënimet më aktuale dhe të injorojnë llojet më të vjetra të kërcënimeve. Prandaj, nëse kriminelët kibernetikë përdorin versionet e vjetra të kërcënimit, ekziston një gjasë e madhe që sulmi të jetë i suksesshëm. Meqenëse protokolli i sigurisë nuk e njeh praninë e tij në listë, atëherë ai bëhet një kërcënim i panjohur.

Një mbajtës i kujtesës së inteligjencës kërcënuese është mënyra më e mirë për ta mbajtur organizatën të mbrojtur nga sulme të tilla. Ai ekziston në një infrastrukturë ruajtjeje cloud që është në gjendje të ruajë një vëllim të madh të të dhënave të kërcënimit. Një masë e tillë e sigurisë mund të krahasojë rrezikun aktual me atë që ka në mbajtësin e kujtesës dhe pastaj të bllokojë atë në rast nevoje.

Kodi ekzistues i modifikuar

Kriminelët në internet ndryshojnë modelin e kërcënimeve të njohura për të krijuar një kërcënim të ri dhe të panjohur duke shtuar manualisht ose automatikisht kodet e tyre. Produkti i ri vazhdon të morfrohet ndërsa kalon nëpër rrjete të ndryshme. Arsyeja pse ato nuk zbulohen është se protokolli i sigurisë mund të mbështetet vetëm në një variabël të vetëm për të përcaktuar nëse një aktivitet është një formë e krimit në internet. Disa prej tyre përdorin teknologji hash të cilat përdorin një seri tekstesh në kod për të identifikuar kërcënimin. Nëse një personazh i vetëm ndryshohet, ai bëhet krejtësisht i ri krejt.

Organizatat mund të mbrohen nga sulmet e tilla duke përdorur nënshkrime polimorfike. Ata identifikojnë kërcënimet e mundshme duke kuptuar përmbajtjen që përmbahet në një program dhe duke studiuar modelet e trafikut nga domeni.

Kërcënimet e krijuara rishtas

Kriminelët në internet mund të dëshirojnë të krijojnë një sulm të ri në internet duke shkruar kodin e tij nga e para. Sidoqoftë, kërkon që ata të investojnë shumë para në të. Organizata mund të duhet të marrë parasysh sjelljet e saj të biznesit dhe rrjedhën e të dhënave, pasi praktikat më të mira të sigurisë në internet mund të zhvillohen bazuar në këto njohuri.

Mënyra më e mirë për të parandaluar sulme të tilla është zbatimi i mbrojtjeve të automatizuara. Referojuni praktikave më të mira të organizatës për të zgjidhur një problem të tillë. Sigurohuni që të përcillni të gjitha skedarët e panjohur dhe fushat e dyshimta për shqyrtim. E gjithë kjo duhet të bëhet me ngut për të minimizuar çdo dëm të mundshëm ose progresin e rrjetit të kompanisë.